בעסאַראַבער קאָטשמאַן אין ניו־יאָרקער

BESARABER KOTSHMAN IN NEW-YORK

Published December 01, 2013, issue of December 20, 2013.

מוזיק: נ. באָגאָסלאָווסקי

ווערטער: ב. סאַנדלער

גאַנץ קאַיאָר דער טאָג צעגיסט די שטראַלן וואַרעמע,
גילדט די גאַסן און די ביימער אינעם פּאַרק;
שפּאַנט דער קאָטשמאַן אײַן אין בריטשקע זײַן דערבאַרעמע,
און ער לאָזט זיך זוכן קונים אויפֿן “טראַק”.

עך, געדענקסט, מײַן פֿערדל, יענע צײַטן גאָלדענע,
ווען אין פֿעלד האָט אונדז געיאָגט דער ווינט מיט פֿײַף,
און אַצינד מיר שלעפּן זיך ווי אָפּגעכוימלטע —
מײַנע שׂונאים זאָלן האָבן אַזאַ “דרײַוו”.

רעפֿרען:

טפּרו, מײַן שקאַפּע, טײַערע,
קליאַטשע די געטרײַערע,
בלײַב זשע שטיין שוין אין אַ זײַט!
יאָרן לויפֿן גיכער, נאָר
נישט דעריאָגן זיי איז גאָר…
זאָרג נישט, זײַן וועט אַלץ “אָלרײַט”!

מיט פּאָדקאָוועס דיך געשמידט האָב איך מיט אײַזערנע,
און די בריטשקע אויסגעפּוצט מיט בלומען־קרענץ,
נאָר די קונים אויף די גאַסן, אוי, פֿאַרנאַרט עס נישט —
אונדזער „ביזנעס‟ האַלט נישט אויס קיין קאָנקורענץ.

קיין פּרנסה איז נישטאָ, איז וואָס זשע טוט מען, וויי,
גיי, אַ חכם זײַ און פּאַשע, ווי אַן אָקס.
יעדן טאָג, ווי אַ פֿאַרליבטער פֿאָר איך אין סאָבוויי
צו דער ראַנדקע מיט מײַן פֿערדל פֿון די בראָנקס.

רעפֿרען:


Muzik: N. Bogoslovsky

Verter: B. Sandler

Gants kayor der tog tsegist di shtraln vareme,
gildt di gasn un di beymer inem park;
shpant der kotshman ayn in britshke zayn derbareme,
un er lozt zikh zukhn koynim afn “track”.

Ekh, gedenkst, mayn ferdl, yene tsaytn goldene,
ven in feld hot undz geyogt der vint mit fayf,
un atsind mir shlepn zikh vi opgekhoymlte -
mayne sonim zoln hobn aza “drive”.

Refren:

Tpru, mayn shkape, tayere,
klyatshe di getrayere,
blayb zhe shteyn shoyn in a zayt!
Yorn loyfn gikher, nor
nisht deryogn zey iz gor…
Zorg nisht, zayn vet alts “all right”!

Mit podkoves dikh geshmidt hob ikh mit ayzerne,
un di britshke oysgeputst mit blumen-krents;
nor di koynim af di gasn, oy, farnart es nisht -
undzer „business‟ halt nisht oys keyn konkurents.

Keyn parnose iz nishto, iz vos zhe tut men, vey,
gey, a khokhem zay un pashe, vi an oks.
Yedn tog, vi a farlibter, for ikh in „subway‟
tsu der randke mit mayn ferdl fun di Bronx.”

Refren:


לעצטנס, איז דערשינען אַ נײַ קאָמפּאַקטל „לידער מיט אַ ייִדישן טעם‟ (12 לידער), אַ צוזאַמען־אַרבעט פֿון טאַלאַנטירטע מוזיקער — ריטאַ און נחום קויפֿמאַן, דעם שרײַבער באָריס סאַנדלער און דעם וועלט־באַרימטן פּיאַניסט יעווגעני קיסין.

צו באַשטעלן דעם נײַעם קאָמפּאַקטל פֿאַרבינדט זיך מיט:

http://www.hotpartymusic.com/

אָדער באַשטעלן דורכן טעלעפֿאָן: 8200־889־212 ליניע 400