זעקס גראַדואַנטן פֿון וועלטלעכער ישיבֿה ווערן „וועגווײַזער”

Six Graduates of Secular Yeshiva Become Guides

פֿון לינקס: (הינטערשטע ריי) ראָס העלפֿאָרד, פּרינציפּאַל פֿון דער שלום־זונטאָג שול; רבֿקה העלפֿאָרד, (מיט מלכּהלען אויף די הענט), געהילף־פּרינציפּאַל; קענעט פֿעדער, אַ שטאָטישער ביבליאָטעקער און כּלי־זמר פֿירער; דוד קאַרנעס, אַ פֿילם־אינדוסטריע אַדוואָקאַט; (ערשטע ריי) הערשל האַרטמאַן, ראש־ישיבֿה; שילע מעקאַי,אָנפֿירנדיקע מיטגליד פֿון שלום־קהילה און אויך דעם ראַיאָן־קאָמיטעט, אַ. ר.; חיה שׂרה בערגען, לערער אין דער שלום שול, אָנפֿירערין פֿון קוריקולום־אַנטוויקלונג.
פֿון לינקס: (הינטערשטע ריי) ראָס העלפֿאָרד, פּרינציפּאַל פֿון דער שלום־זונטאָג שול; רבֿקה העלפֿאָרד, (מיט מלכּהלען אויף די הענט), געהילף־פּרינציפּאַל; קענעט פֿעדער, אַ שטאָטישער ביבליאָטעקער און כּלי־זמר פֿירער; דוד קאַרנעס, אַ פֿילם־אינדוסטריע אַדוואָקאַט; (ערשטע ריי) הערשל האַרטמאַן, ראש־ישיבֿה; שילע מעקאַי,אָנפֿירנדיקע מיטגליד פֿון שלום־קהילה און אויך דעם ראַיאָן־קאָמיטעט, אַ. ר.; חיה שׂרה בערגען, לערער אין דער שלום שול, אָנפֿירערין פֿון קוריקולום־אַנטוויקלונג.

פֿון הערשל האַרטמאַן

Published June 14, 2015, issue of July 10, 2015.

זעקס נײַע וועלטלעכע (סעקולערע) ייִדישע וועגווײַזער — נאָכן פֿאַרענדיקן מער ווי דרײַ יאָר ברייט־פֿאַרצווײַגטע שטודיעס — זײַנען לעצטנס באַשטעטיקט געוואָרן אין לאָס־אַנדזשעלעס. כּמעט אַלע באַזיצן שוין פֿירנדיקע פּאָזיציעס אין די צוויי הויפּט־וועלטלעכע אָרגאַניזאַציעס אין שטאָט: די שלום־קהילה און דער דרום־קאַליפֿאָרניער אָפּטייל פֿון „אַרבעטער־רינג‟, וועלכע האָבן צוזאַמען פּאַטראָנירט די וועלטלעכע ישיבֿה.

וועלטלעכע וועגווײַזער זײַנען באַפֿולמעכטיקט אָנצופֿירן מיט חתונות און אַזעלכע פֿײַערונגען פֿונעם לעבנס־ציקל, ווי דערקלערן קינדער־נעמען, בת־ און בר־מיצוות און לוויות, ווי אויך צו שאַפֿן און אָנצופֿירן מיט אינאָוואַטישע יום־טובֿ־פֿײַערונגען.

אין דעם ישיבֿה־קורס, וועלכן די סטודענטן האָבן אָפֿט אַליין דורכגעפֿירט, זײַנען געווען סעמינאַרן איבער די וואָרצלען און גרונט־געדאַנקען פֿון דער וועלטלעכער ייִדישקייט, ביבלישער אינטערפּרעטאַציע, ייִדישער געשיכטע, ייִדיש־אַמעריקאַנער געשיכטע, ייִדיש־ייִדישער ליטעראַטור און קולטור, דעם לוח, די יום־טובֿים און לעבנס־ציקל פֿײַערונגען, ווי אויך הײַנטצײַטיקע ענינים. די ישיבֿה־קלאַסן האָבן זיך געטראָפֿן צוויי מאָל אין חודש אויף דרײַ שעה במשך פֿון 39 חדשים.

בײַ דער פֿײַערונג זײַנען אויך געווען די פֿיר וועגווײַזער, וועלכע זײַנען באַשטעטיקט געוואָרן נאָך אין 2009. זיי האָבן אָנגעפֿירט מיט אַ טיפֿער דיסקוסיע איבער דעם ווײַטערדיקן גאַנג פֿון אָרגאַניזירטע וועלטלעכע קהילות.