אייגענע אידיאָמען, וואָס קענען צו ניץ קומען

Handy New Yiddish Expressions

Yehuda Blum

פֿון מרים שמולעוויטש־האָפֿמאַן

Published December 04, 2015, issue of December 25, 2015.

(די 3 טע זײַט פֿון 4)

I insulted him

איך בין אים פֿאַרפֿאָרן אין דער לעבער, אין דער זיבעטער ריפּ.

It doesn’t last longer than an ice cube.

ס’געדויערט פֿון אסתּר תּענית ביז פּורים

He is a big shot.

ער איז אַ גאַנצער פֿלאָקן־שיסער, אַ גרויסער אויפֿטוער

He sold his soul to the devil

אַ פֿאַרקויפֿטע נשמה

Smart is not his idea of a deal.

מיט אים איז עס די צווייטע חכמה פֿון קאַרטאָפֿל שיילן.

How do you like them apples?

ווי געפֿעלן דיר די צווייטע טעג יום־טובֿ?

Don’t do me any favors

טו מיר נישט קיין מילכיקן חסד.

(אַ טובֿה וואָס ס’העלפֿט נישט)

Don’t delay -

האַלט נישט אויף דעם גלות.