ייִדישע וויצן מיט ליאַנאַ — „אַן אַנדער מין קאָפּווייטיק‟

Yiddish Jokes with Leana - "Another Type of Headache"

פֿון ליאַנאַ יעלען

Published October 17, 2018.