הערט: לעבן־געבליבענע רופֿט זיך אָפּ אויף טראָמפּס משפּחה־צעטיילונג

Listen: Holocaust Survivor Reacts to Family Separation Policy

GETTY IMAGES

פֿון ברכה פֿינקעלשטיין

Published July 17, 2018.

ברכה פֿינקעלשטיין רעדט מיט איר מאַמע, רבֿקה שוסטער־פֿינקעלשטיין, וועגן דער פּאָליטיק פֿון דער טראָמפּ־אַדמיניסטראַציע אַוועקצונעמען קינדער פֿון די עלטערן נאָך דעם ווי זיי גנבֿענען די גרענעץ.

https://soundcloud.com/user-693420701/finkelstein-family-seperation