ווילט איר שטעלן אַן אַנאָנס אינעם לעצטן נומער פֿאָרווערטס?

Want To Place an Ad in the Last Issue of the Forverts?

פֿון „פֿאָרווערטס‟־רעדאַקציע

Published March 12, 2019.
דער ערשטער נומער פֿאָרווערטס
דער ערשטער נומער פֿאָרווערטס

(Scroll down for English)

ווי איר ווייסט שוין מסתּמא, וועט דער אַפּריל־נומער פֿונעם פֿאָרווערטס זײַן דער סאַמע לעצטער פֿונעם געדרוקטן נוסח. די וואָך הייבן מיר אָן צונויפֿשטעלן די זײַטן פֿון יענעם נומער.

בײַ דער געלעגנהייט ווילן מיר פֿאַרבעטן אונדזערע לייענער און שטיצער צו שטעלן אַן אַנאָנס אינעם שליסנומער פֿון אונדזער 122־יאָריקער קאַדענץ. עס קען זײַן אַ באַגריסונג צום פֿאָרווערטס גופֿא; איר קענט ווינטשן די לייענער אַ זיסן פּסח; ווינטשן מזל־טובֿ אַ קרובֿ אָדער פֿרײַנד אָדער, להבֿדיל, מעלדן וועגן אַ יאָרצײַט וואָס איר מערקט אָפּ דעם חודש.

אויב איר זענט פֿאַרבונדן מיט אַן אינסטיטוציע קענט איר שטעלן די מעלדונג אין איר נאָמען.

זײַט אַזוי גוט שיקט דעם טעקסט פֿון דער באַגריסונג דורך בליצפּאָסט צו schaechter@forward.com (אין דער טעמע שורה: Forverts ad) און זײַט זיכער אָנצושרײַבן אײַער פֿולן נאָמען. שיקט אַ טשעק פֿון 150 דאָלאַר, אויסגעשטעלט צו Yiddish Forward, מיט אײַער פֿולן נאָמען, אויף דעם אַדרעס:

Yiddish Forward 125 Maiden Lane, 8th floor New York, NY 10038

ווילט איר גיכער באַצאָלן דורך “פּייפּאַל”? אויב יאָ, לאָגירט אַרײַן אין אײַער “פּייפּאַל”־קאָנטע און שיקט דאָס געלט צו PayPal@Forward.com

־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־

As you probably know, the April issue of the Forverts will be the very last one of the printed edition. This week we begin designing the pages.

At this time we’d like to invite our readers and supporters to place an ad in this final issue of our 122-year run. It could be a greeting to the Forverts; you could wish our readers a happy Passover; wish mazel tov to a relative or friend or announce an upcoming yortsayt.

If you are connected to an institution, you can place an ad in its name.

Please email the text of your ad, in Yiddish or English, by Friday, March 15, to schaechter@forward.com with the words, FORVERTS AD, in the subject line. Make sure to include your full name in the email. Send a check for $150.00, made out to Yiddish Forward, with your full name in the memo, to:

Yiddish Forward 125 Maiden Lane, 8th floor New York, NY 10038

Prefer to pay via PayPal? Log in to your own PayPal account and send the payment to PayPal@Forward.com