מעלבורן, אויסטראַליע – 3 סעפּטעמבער, 2013

פֿון שרה זילבערמאַן

Jews prepare for the national elections this week.Read More

Click to listen Read More


מעלבורן, אויסטראַליע – 26 אויגוסט, 2013

פֿון שרה זילבערמאַן

Sydney rabbis weigh in on gay marriageRead More

Click to listen Read More


מעלבורן, אויסטראַליע – 19 אויגוסט, 2013

פֿון שרה זילבערמאַן

Maccabi basketball jailed for abusing girls.Read More

Click to listen Read More


מעלבורן, אויסטראַליע – 5 אויגוסט, 2013

פֿון שרה זילבערמאַן

Australian citizen sought for last year‘s Bulgarian terror attack.Read More

Click to listen Read More


מעלבורן, אויסטראַליע – 29 יולי, 2013

פֿון שרה זילבערמאַן

Foreign minister willing to aid in mideast talks.Read More

Click to listen Read More


מעלבורן, אויסטראַליע – 22 יולי, 2013

פֿון שרה זילבערמאַן

150-year-old Tasmanian synagogue reopens.Read More

Click to listen Read More


מעלבורן, אויסטראַליע – 16 יולי, 2013

פֿון שרה זילבערמאַן

Australian Muslim MP sworn in using the Koran.Read More

Click to listen Read More


מעלבורן, אויסטראַליע – 8 יולי, 2013

פֿון שרה זילבערמאַן

Jews greet the outgoing and incoming Prime Ministers.Read More

Click to listen Read More


מעלבורן, אויסטראַליע – 1 יולי, 2013

פֿון שרה זילבערמאַן

New Jewish Radio for Melbourne.Read More

Click to listen Read More