פּאַריז, פֿראַנקרײַך – 4 אָקטאָבער, 2013

פֿון שרון בר-כּוכבֿא

The new children‘s book “Der kleyner Nikola”Read More

Click to listen Read More


פּאַריז, פֿראַנקרײַך – 13 סעפּטעמבער, 2013

פֿון שרון בר-כּוכבֿא

New French cook books and recipes in honor of Rosh HashanahRead More

Click to listen Read More


פּאַריז, פֿראַנקרײַך – 30 אויגוסט, 2013

פֿון שרון בר-כּוכבֿא

An anti-Semitic play at a French university causes a stirRead More

Click to listen Read More


פּאַריז, פֿראַנקרײַך – 23 אויגוסט, 2013

פֿון שרון בר-כּוכבֿא

Defense attorney of ‘Butcher of Lyon’ dies at 88.Read More

Click to listen Read More


פּאַריז, פֿראַנקרײַך – 16 אויגוסט, 2013

פֿון שרון בר-כּוכבֿא

90-year-old history of Jewish French Scouts.Read More

Click to listen Read More


פּאַריז, פֿראַנקרײַך – 2 אויגוסט, 2013

פֿון שרון בר-כּוכבֿא

Students flood to Strasbourg for the Yiddish Summer Program.Read More

Click to listen Read More


פּאַריז, פֿראַנקרײַך – 26 יולי, 2013

פֿון שרון בר-כּוכבֿא

Judezmo language program draws 150 people.Read More

Click to listen Read More


פּאַריז, פֿראַנקרײַך – 19 יולי, 2013

פֿון שרון בר-כּוכבֿא

Where do French Jews vacation?Read More

Click to listen Read More


פּאַריז, פֿראַנקרײַך – 12 יולי, 2013

פֿון שרון בר-כּוכבֿא

French Jews want their Jewish names back.Read More

Click to listen Read More