מלאָכים טרינקען קאָניאַק

Angels Drink Cognac


פֿון משה לעמסטער

Published April 11, 2014, issue of May 09, 2014.

כּדי צו וויסן וואָס די מלאָכים עסן, מוז מען ניט בלעטערן די פֿאַרשיידענע „מלאָכימאָלאָגיעס‟; מע קאָן דאָס געפֿינען, למשל, אין אַ קאַפּיטל בראשית. ווען צו אַבֿרהמען זענען געקומען די הימל־געסט, האָט ער זיי מקבל־פּנים געווען מיט קוכנס פֿון זעמלמעל און פֿלייש פֿון אַ יונג רינד, ווייך און פֿעט. און זיי, די מלאָכים, האָבן געגעסן. אויך לוט, ווען צוויי מלאָכים זענען געקומען צו אים, האָט ער געבאַקן אומגעזײַערטע קוכנס, און זיי האָבן געגעסן. מיר קאָנען געפֿינען, אין די הייליקע ספֿרים, אַז מלאָכים פֿלעגן זיך פֿאַרליבן אין אונדזערע ערדישע מיידלעך… נאָר וועגן מלאָכים־סעקס וועלן מיר רעדן בײַ אַן אַנדער געלעגנהייט. וואָס זשע טרינקען די שליחים פֿון גאָט? וואָס האָבן זיי ליב: ווײַן, בראָנפֿן, קאָניאַק?…

מיט אַ צײַט צוריק בין איך געווען אין קעשענעוו; קיין תּל־אָבֿיבֿ, האָב איך זיך געדאַרפֿט אומקערן דעם 1טן אַפּריל. דעם טאָג פֿאַרן אָפּפֿלי האָב איך באַשטימט צו פֿאַרברענגען בײַ מײַנעם אַ פֿרײַנד פֿון די סטודענטישע יאָרן, אַ מאָלדאָוואַנער, וואָס וווינט ניט ווײַט פֿון קעשענעוו אין אַ שיינעם מאָלדאַווישן דאָרף — קאָלאַניצע. ווען איך בין צו אים געקומען, האָט ער מיר באַפֿוילן, אַז צוערשט, וועלן מיר צופֿאָרן אויף אַ קאָניאַק־זאַוואָד, וווּ זײַן ברודער איז אַ נאַטשאַלניק, און יענער וועט מאַכן מיט אונדז אַן עקסקורסיע.

און אָט זענען מיר געקומען אויפֿן זאַוואָד און געפֿינען זיך אין אַ גרויסן קעלער. אַרום אונדז — אָן אַ צאָל דעמבענע פֿעסער, אין וועלכע עס צײַטיקט זיך קאָניאַק, צי ריכטיקער געזאָגט — קאָניאַק־ספּירט. דער נאַטשאַלניק דערציילט אונדז: „מאָרגן, דעם 1טן אַפּריל, איז דער געבורטסטאָג פֿון קאָניאַק.‟ וויסנדיק, אַז איך בין פֿון ישׂראל, האָט ער פֿאַר מיר צוגעגעבן אויף פֿראַנצייזיש — Cognac. ער זעצט פֿאָר: „דאָס איז אײַנגעפֿירט אין פֿראַנקרײַך נאָך אין 1909טן יאָר. דער אָפּצייל פֿון דער עלטער פֿון דער איידעלער משקה הייבט זיך אָן פֿון 1 אַזייגער בײַ נאַכט דעם 1טן אַפּריל, ווען דער דיסטילירטער ווײַן, וואָס מע גיסט אים אַרײַן סוף מערץ אין דעמבענע פֿעסער, הייבט זיך אָן צו פֿאַרוואַנדלען אין קאָניאַק־ספּירט‟. דערנאָך, ווײַזנדיק אויף די פֿעסער זאָגט ער: „אַפֿילו דורך די דעמבענע ברעטער, ווערט דער ספּירט אויסגעדאַמפֿט. און מע זאָגט, אַז די דאָזיקע אויסדאַמפֿונגען זײַנען אַ חילוק פֿאַר די מלאָכים, part des anges.‟ הייסט עס, מלאָכים האָבן ליב קאָניאַק, האָב איך אַ טראַכט געטאָן. נאָך דעם זענען מיר געגאַנגען צום סאַמע ווײַטן ווינקל פֿונעם קעלער. דאָ זײַנען געשטאַנען גרויסע גלעזערנע בוטלען מיט קאָניאַק־ספּירט. מײַן פֿרײַנדס ברודער זעצט פֿאָר: „דאָ אויף דעם פּלאַץ שטייט שוין די פֿאַרטיקע פּראָדוקציע, וועלכע מע צעגיסט שפּעטער אין פֿלעשער. און דאָס אָרט רופֿט מען: ׳גן־עדן־פּלאַץ׳, paradis!‟

מיר האָבן אָנגעהויבן צו פֿאַרזוכן דעם קאָניאַק פֿון פֿאַרשיידענע בוטלען: 10־יאָריקער קאָניאַק, 8־יאָריקער, 5־יאָריקער… נאָך עטלעכע גלעזלעך געשמאַקן קאָניאַק האָב איך באַמערקט, אַז דער קעלער באַקומט טאַקע אין מײַנע אויגן „גן־עדן־פֿאַרבן‟… מײַן פֿרײַנד זאָגט: „גענוג, איצט וועלן מיר שוין פֿאָרן צו מיר אָפּעסן און ערנסט אָפּמערקן דעם געבורטסטאָג פֿון קאָניאַק, בײַ מיר אין קעלער איז אויך פֿאַראַן אַ ׳גן־עדן־פּלאַץ׳‟!