וועק נישט אויף די ליבע

Don‘t Awaken Love

Published March 07, 2016, issue of April 01, 2016.

די ליבע וועט אַליין קומען און צעטיילן גאַנצע זשמעניעס גליק. פֿאַרליר נאָר נישט די האָפֿענונג