וווּ אַ ייִד פֿאַרקריכט זיך: אַ פּאָר הויזן!

My Travels: Finding A Pair of Pants

YEHUDA BLUM

פֿון חנה־פֿײַגל טערטלטויב

Published September 15, 2017, issue of August 25, 2017.

(די 4 טע זײַט פֿון 4)

מיט אַ מאָל איז מיר אײַנגעפֿאַלן ווי אומבאַקוועם און ווי הייס עס וועט זײַן צו טראָגן גראָבע דזשינס אונטער אַ דזשינסענע ספּאָדניצע. בלויז טראַכטנדיק דערפֿון האָב איך שיִער נישט אָנגעהויבן שוויצן. איך האָב זיך געוואָלט אַוועקזעצן ערגעץ אָדער אַהיים פֿאָרן. ניין! איך וועל נישט אַהיימפֿאָרן אָן אַ פּאָר הויזן! בין איך צוגעגאַנגען צו אַ פֿאַרקויפֿערין און געפֿרעגט וואָסער הויזן איך קען טראָגן אונטער אַ דזשינס זשופּקע. זי האָט מיך אָנגעקוקט ווי כ׳וואָלט געווען אַ צעדרייטע.

ווען איך האָב איר דערקלערט וואָס איך דאַרף, האָט זי מיר פֿאָרגעלייגט שוויצהויזן. דערנאָך האָט זי זיך מישבֿ געווען און לויפֿנדיק צו אַ געשטעל פֿון הויזן האָט זיך גיך געכאָפּט אַ וועשלקע און אַן אויפֿגעהײַטערטע מיר אַרײַנגעלייגט אין דער האַנט אַרײַן מיט דרײַ ווערטער: ”דזשעגינגס! מאָס: קליין!“ כ׳האָב אָנגעקוקט דאָס וואָס זי האָט מיך געגעבן און זיך דערפֿרייט — דינע וואָלינקעס פֿון אַ סחורה וואָס זעט אויס ווי דזשינס אָבער ס׳איז פֿאָרט נישט דזשינס, און די סחורה האָט אין זיך ספּענדעקס, אַזוי אַז עס קען זיך צעציִען.

כ׳האַב די דזשעגינגס אַפֿילו נישט אָנגעמאָסטן. כ׳האָב איר צען מאָל באַדאַנקט און געוואָלט זי אַרומנעמען אָבער כ׳האָב זיך צוריקגעהאַלטן. כ׳בין מיט די דזשעגינגס צוגעלאָפֿן צו דער קאַסע, באַצאָלט און אַהיימגעפֿאָרן מיט אַ שמייכל אויף די ליפּן און איין געדאַנק אין קאָפּ: יעצט בין איך גרייט צו פֿאָרן אויף נאָך אַ רײַזע!