מלאָכים טרינקען קאָניאַק

Angels Drink Cognac


פֿון משה לעמסטער

Published April 11, 2014, issue of May 09, 2014.

(די 3 טע זײַט פֿון 3)

כ’בין שוין גרייט געווען צו שלאָפֿן. דאָ הער איך, אַז עמעצער טוט מיך אַ טאָרע. כ’מאַך אויף די אויגן און זע עפּעס אַ פּאַרשוין, וועלכער מיט אַ חנעוודיק שמייכל זאָגט מיר: „אַנטשולדיק מיך, נאָר איך האָב זייער מורא צו פֿליִען מיט אַן אַעראָפּלאַן, מוז איך עפּעס אויסטרינקען, נאָר איך בין דאָך ניט קיין שיכּור, אַז כ’זאָל טרינקען אַליין! העלפֿט מיר, און נעמט אַרויס פֿון זײַן טאַש אַ פֿלעשל… קאָניאַק. ער גיט צו: „קיין גלעזלעך און קיין עסן האָב איך ניט, וועלן מיר טרינקען גלײַך פֿונעם פֿלעשל… בעת אונדזער פֿלוג האָט ער זיך געהאַלטן מיט איין האַנט פֿאַר דער אייבערשטער פּאָליצע, ווי מע האַלט זיך, פֿאָרנדיק אין אַן אויטאָבוס צי אין אַ טראַמווײַ…

ווען מיר האָבן אויסגעליידיקט דאָס פֿלעשל, איז שוין צוגעקומען די סטואַרדקע מיט איר וועגעלע. מײַן שכן זאָגט איר מיט זײַן חנעוודיקן שמייכל: „אַ פּאָר גלעזלעך קאָניאַק, ביטע‟. מיר האָבן שוין געהאַט וואָס צו עסן איז געוואָרן אַ ביסל גרינגער. ווען די סטואַרדקע האָט זיך צוריקגעקערט, נאָך דעם ליידיקן געפֿעס, ווענדט זיך צו איר מײַן שכן: „כ’בעט אײַך נאָך אַ פּאָר גלעזלעך קאָניאַק‟… דערנאָך דערציילט ער מיר, אַז זײַן שוועסטער האָט חתונה געהאַט פֿאַר אַ ייִדן און וווינט אין חיפֿה… בײַם רעדן האָב איך עפּעס אַ קלאַפּ געטאָן מיט אַ פֿוס אינעם דיל פֿונעם אַעראָפּלאַן, האָט ער זיך דערשראָקן אָנגעכאַפּט זיך מיט ביידע הענט פֿאַר דער פּאָליצע און אויפֿגערופֿן: „קלאַפּ ניט מיט די פֿיס, עס קאָן זיך צעפֿאַלט דער אַעראָפּלאַן!‟…

אַ ביסל שפּעטער זאָגט ער מיר: „וואַרט אויס‟, און מיט זײַן חנעוודיק שמייכעלע אויפֿן פּנים גייט ער אַהין, וווּ ס‘איז פֿריִער פֿאַרשוווּנדן געוואָרן די סטואַרדקע. אין דעם עק פֿון סאַלאָן. ער קערט זיך אום מיט נײַע צוויי גלעזלעך קאָניאַק… ס’האָט זיך מיר געדאַכט, אַז ווײַסע מלאָכים קוקן אַרײַן מיט קינאה אין די פֿענצטערלעך פֿונעם אַעראָפּלאַן… דערנאָך האָבן מיר נאָך אויסגעטרונקען צו אַ גלעזל קאָניאַק, בײַם געזעגענען, „בײַ דער מאָרדע‟ פֿון אַ טאַקסי…

קומענדיק אַהיים האָב איך אַרויסגענומען פֿונעם טשעמאָדאַן מתּנות פֿאַר מײַן פֿרוי. זי האָט מיט דאַנקבאַרקייט געזאָגט צו מיר: „מלאך מײַנער, איך האָב פֿאַר דיר אויך אַ סורפּריז,‟ און נעמט אַרויס פֿון אַ שאַפֿקעלע אַ פֿלעשל… קאָניאַק… איך בין געפֿאַלן אויפֿן דיוואַן….

ווער עס טרינקט אַ סך בראָנפֿן, זעט אין זײַנע חלומות — גרינע רוחות, ווער עס טרינקט קאָניאַק — זעט ווײַסע מלאָכים. איר מעגט מיר גלייבן…