אַנטדעקט דעם מיקראָב: Anti-semitus

Discovery of the Anti-Semitus Microbe


פֿון משה לעמסטער

Published September 30, 2014, issue of October 24, 2014.

מענטשן ווערן ניט געבוירן מיט שׂינאה אין האַרצן. זיי שטעקן זיך אָן מיט איר פֿון אַנדערע מענטשן. ניט זעלטן וואָרצלט מען דעם מיקראָב פֿון שׂינאה אײַן מיט אַ כּיוון און אייניקע מאָל אומבאַוווּסטזיניק, די עלטערן צי די לערער…

– מאַלקאָלם היי (Malcolm Vivian Hay), שרײַבער, היסטאָריקער

צוויי דאָקטוירים פֿון אַ ישׂראלדיקן שפּיטאָל האָבן ניט לאַנג צוריק אַנטדעקט אַ נײַעם מיקראָב.

ווי עס קומט אָפֿט מאָל פֿאָר, האָבן זיי די אַנטדעקונג זייערע געמאַכט צופֿעליק, זוכנדיק די סיבה פֿון אַ געהירן־קראַנקייט בײַ אַ טוריסט פֿון רוסלאַנד. נאָך אַ שווערער אָפּעראַציע, אויסשנײַדנדיק פֿון די געהירן אַ געשווילעכץ, האָבן די דאָקטוירים געמאַכט שפּעטער אַן אַנאַליז פֿון אַן אויסגעשניטענעם שטיקל. פּלוצעם, צווישן שוין באַוווּסטע צעל־שטאָפֿן, האָבן זיי דערזען אין מיקראָסקאָפּ אַן אומבאַקאַנטן מיקראָב. דאָך, איז די ווירקונג, וואָס דער דאָזיקער מיקראָב האָט געהאַט אויפֿן מענטשלעכן אָרגאַניזם, ניט געווען קלאָר.

ווען דער אויסגעהיילטער פּאַציענט פֿון רוסלאַנד האָט זיך געזעגנט מיט די דאָקטוירים, וואָס האָבן אים אָפּערירט, האָט ער זיי שטיל געזאָגט: „כאָראָשאָ וואַם טוט זשידאַם זשיוויאָטסיאַ‟ — גוט וווינט זיך אײַך דאָ, זשידעס! און אין די אויגן זײַנע האָבן געפֿינקלט בייזע פֿײַערלעך. דאָ איז איינעם פֿון די דאָקטוירים אײַנגעפֿאַלן אַ געדאַנק; ער האָט גערופֿן זײַן קאָלעגע אין דער לאַבאָראַטאָריע און האָט פֿאַרלאָשן דאָרט דאָס ליכט, געמאַכט אַ פֿולע פֿינצטערניש. אין דער פֿינצטערניש האָט ער געעפֿנט דאָס פּושקעלע מיט די אויסגעטיילטע מיקראָבן פֿון דעם געשווילעכץ. זיי, די מיקראָבן, האָבן געלויכטן מיט דעם זעלבן ליכט ווי די פֿײַערלעך אין די אויגן בײַ דעם רוסישן טוריסט…

די צוויי דאָקטוירים האָבן באַשטימט אָנצורופֿן דעם מיקראָב: Semitus־Anti. נאָר מע דאַרף דאָך ממשיך זײַן די אויספֿאָרשונגען פֿון דעם מיקראָב, וואָס איז אומבאַוווּסט דער וויסנשאַפֿט. האָבן זיי געוואָלט קריגן אַ שטיצע פֿון „אונעסקאָ‟. אויף זייער פֿאָרגעלייגטן פּראָיעקט האָבן די דאָקטוירים באַקומען אין גיכן פֿון דער „יו־ען‟־אָרגאַניזאַציע אַזאַ ענטפֿער: „געפֿינט בעסער בײַ אײַערע ישׂראלדיקע ייִדן דעם מיקראָב: Anti-Palestinus אאַז”וו…‟ די דאָקטוירים ווענדן זיך אין פֿאַרשיידענע ייִדישע אָרגאַניזאַציעס און פֿאָנדן. סוף־כּל־סוף, קריגן זיי אויף זייערע אויספֿאָרשונגען אַ געוויסע סומע געלט.