ידיעות פֿון מעלבורן

News From Melbourne

פֿון שרה זילבערמאַן

Published February 02, 2015, issue of February 23, 2015.

ייִדן ווערן באַערט פֿון דער אױסטראַלישער רעגירונג

יעדעס יאָר טײלט די אױסטראַלישע רעגירונג אױס אױסצײכענונגען צװישן אירע בירגער, װעלכע האָבן באַדינט דער געזעלשאַפֿט אױף אַן אױסערגעװײנטלעכן אופֿן, אינעם טאָג פֿונעם 26סטן יאַנואַר, און אױך אינעם טאָג פֿון דעם קיניגינס געבורטסטאָג אין יוני. אױסטראַליע־טאָג איז דער טאָג, װען אױסטראַליע דערמאָנט דאָס לאַנדן אין סידנעי פֿון דעם ערשטן בריטישן ים־פֿלאָט מיט העכער 200 יאָר צוריק. צװישן די געפֿאַנגענע איז געװען אַן ערך אַ מנין ייִדן — די ערשטע אױסטראַלישע ייִדן. הײַיאָר האָבן כּמעט 30 ייִדן געװוּנען די אױסצײכענונגען פֿון „אױסטראַליע-טאָג‟, צװישן זײ — דאָקטױרים, שרײַבער, געזעלשאַפֿטלעכע טוער, טענצערינס, פֿילאַנטראָפּן און געשעפֿטס־לײַט.

גדעון בענסען, פֿון סידנעי, צװישן די „הײסטע‟ 100 מוזיקער

דער מוזיקער, גדעון בענסען, פֿון סידנעי, געפֿינט זיך אויף דער רשימה פֿון די 100 פּאָפּולערסטע מוזיקער אויף דער וועלט
דער מוזיקער, גדעון בענסען, פֿון סידנעי, געפֿינט זיך אויף דער רשימה פֿון די 100 פּאָפּולערסטע מוזיקער אויף דער וועלט

ייִדן זײַנען אָנערקענט געװאָרן צװישן די 100 „הײסטע‟ מוזיקער אין אַן אױסטראַלישן ראַדיאָ־קאָנקורס, װאָס האָט דערלױבט די צוהערער איבער גאָר דער װעלט צו באַשטימען, װעלכע מוזיקער פֿון גאָר דער װעלט האָבן די גרעסטע מאָס צוציִונגס־קראַפֿט. מער װי 2 מיליאָן מענטשן האָבן געשטימט.

נומער זעקס פֿון די הונדערט דערװײלטע האָט באַקומען דער בריטישער ייִד מאַרק ראָנסאָן, אַ זינגער, אַ פּראָדוסער און אַ „די־דזשײ‟. גדעון בענסען (פֿון סידנעי) און זײַן אינדי־קאַפּעליע, „דע פּריטשערס‟, זײַנען די 29סטע אין דער ליסטע. דער סידנעיער „די־דזשײ‟, עליסאָן װאָנדערלאַנד (עליסאָן שאָלער) איז נומער 37. די מעלבורנער קאַפּעליע „דזשעפּעניז־װאָלפּײפּער‟ — נומער 97.

אױסטראַליש־ייִדישע טאָג־שולן הײבן אָן אַ נײַ שול־יאָר

דאָס שול־יאָר 2015 האָט זיך אָנגעהױבן אין אױסטראַליע, און בײַ די ייִדישע טאָגשולן אין די גרעסערע שטעט. בײַ פֿיל פֿון זײ איז מען ממשיך אָדער מע הײבט אָן נײַע פּראָגראַמען פֿאַר דער פֿאָלקשול, װוּ די קינדער באַנוצן זיך מיט „אײַ־פּעדס‟ אין אַלע לימודים. בײַ אַלע ייִדישע טאָגשולן מעלדעט מען נײַע פּראָגראַמען, װעלכע דאַרפֿן באַרײַכערן דאָס לערנען פֿאַר אַלע קינדער.