ליכט אױפֿן כמאַרנעם הימל

Ray of Light in a Cloudy Sky


פֿון מיכאל פֿעלזענבאום

Published December 17, 2014, issue of January 02, 2015.

מיט גאָטס הילף האָבן מיר דערלעבט ביז חנוכּה און עס װילט זיך טראַכטן װעגן דער אײביקער ליכטיקײט, נאָר די קעגנװאַרט לאָזט ניט שלאָפֿן, די צוקונפֿט אַנטױשט און דער עבֿר איז אומקלאָרער װי די קעגנװאַרט מיט דער צוקונפֿט צוזאַמען. חוץ פֿון דעם, גיט דער נודנער רעגן אױך ניט צו קײן פֿרײד. און אין דעם־אָ בולטן קאָנטראַסט צװישן „עס װילט זיך און עס מאַכט זיך‟ שטעקט אַ שטיקל ישׂראלדיקע ממשותדיקײט, — באמת, דער מצבֿ איז ניט קײן פֿידלדיקער, נאָר מע דאַרף אַרױסברענגען אױף דער װעלט כאָטש אַ ביסעלע הײמישער ליכטיקײט.

בעת אַזאַ לאַנגן, כמורנעם ערבֿ־חנוכּה־אָװנט איז ניטאָ קײן בעסערע זאַך װי צו כאַפּן אַ שמועס מיט דער פֿרױ. זי, װי עס פֿירט זיך בײַ די ייִדן, איז קליגער פֿון איר מאַן. זאָגט זי מיר, — מאָרגן װעט זײַן אַ ביסל שװערער װי נעכטן, אָבער אַ גאַנצן יום־טובֿ װעט זײַן אַ שײנער דרױסן, און ס’װעט דיר שױן פֿרײלעכער װערן אױפֿן האַרצן. און בכלל, זאָגט זי בײַ דער שװעל אין איר צימער, — זעץ זיך אַנידער שרײַבן, דערמאָן זיך אין דײַנע גוטע פֿרײַנד, און דאַן װעסטו ניט טראַכטן װעגן די נאַרישע קרענק. האָסט דאָך געהאַט אַן אײַזערנעם מזל צו האָבן אַזעלכע גרױסע לערער און פֿרײַנד. װיל איך איר זאָגן, — אַ דאַנק, מײַן טײַערע, דו װײסט דאָך, עס שטײט געשריבן, — מצאת אשה מצאת טובֿ, און רש’י מאַכט, — די פֿרױ װעט ראַטעװען די… נו, יאָ, מע קען שױן רעדן צו דער טיר…

די טיר פֿאַרמאַכט זיך, ממש װי אַן אורטײל, און איך בלײַב אײנער אַלײן אַנטקעגן איבער דער שלאָפֿלאָזער נאַכט, דער פֿאַרנעפּלטער צוקונפֿט און דער זיכערער, װי אַ מצבֿה, פֿאַרגאַנגענהײט. און עס הײבט זיך אָן… ממש אַ טעאַטער. איך בלעטער איבער אַ פּאָר אָנגעקומענע בריװ, און אָט, אַ צװײטער מענטש זאָגט מיר פּונקט דאָס, װאָס מיט אַ מינוט צוריק האָט מיר צוגעטײלט מײַן פֿרױ. באָריס סאַנדלער שרײַבט מיר, — מישע, האָסט אַן אױסטערליש מזל… האָ־פּאַ… דאָס איז שױן ערנסט, װײַל, דװקא ער, באָריס סאַנדלער, איז געװען מײַן סנדק־און־קװאָטער אין דער ייִדישער ליטעראַטור. און אַזאַ מענטש װײסט שױן װאָס ער רעדט.

אָבער, אַ נאַכט איז דאָך אַ נאַכט, און די װיזיעס, װי די ליכטעלעך אױפֿן װאַסער, שװימען אַרײַן אינעם צימער אָן אַ פֿרעג טאָן אַ דערלױבעניש צו קומען. און די ליכטעלעך פֿאַרטראָגן מיך העט װײַט, אין אַ צעבױגן כאַטקעלע מיט די פֿענצטער צום הױף. די באָבע מילכּה, אַ ליכטיקן גן־עדן זאָל זי האָבן, לערנט מיך װי אַזױ מאַכט מען די חנוכּה־ליכט, — אָט, ייִנגעלע, קוק, אין דער לינקער האַנט נעמסטו אַ קאַרטאָפֿליע, אין דער רעכטער האַנט אַ גרױסן מעסער און דו צעשנײַדסט די קאַרטאָפֿליע אױף צװײ. זעסט? איצט נעמסטו אַ לעפֿל און מאַכסט אין דער קאַרטאָפֿליע אַ קײַלעכדיק גריבל. אינעם גריבל דאַרף מען אָנגיסן אַ ביסל בױמל. נאָך דעם נעמסטו אַ בלעכל און מאַכסט אין אים אַ לעכל. אינעם לעכל ציסטו אַרײַן אַ גראָבן פֿאָדעם און מיט דעם דעקסטו צו די קאַרטאָפֿליע פֿון אױבן. שױן, דאָס חנוכּה־ליכטל איז פֿאַרטיק. אָבער דאָס איז נאָך ניט אַלץ. דאָס װיכטיקסטע איז, אַז דאָס ליכטל דאַרפֿסטו אַרױפֿשטעלן אױפֿן פֿענצטערברעט, — די מענטשן זאָלן זען, אַז מיר ברענגען דער װעלט אַ ביסל פֿון אונדזער װאַרעמקײט און ליכטיקײט.