אַ בוקעט פֿון דײַנע לידער

A Bouqet of Your Poems

בײַם צוטיילן דעם פּריז אין מרכּז־עינב, תּל־אָבֿיבֿ,  דעצעמבער 29, 2015
פֿון רעכטס: יהודית סולל (סאָלעל) מנכ”לית אינסטאַנץ, רבֿקה באַסמאַן בן־חיים. 
פֿון לינקס: ד”ר שׂרה זיו, יושבת ראש האינסטאַנץ
BELLA BRYKS-KLEIN
בײַם צוטיילן דעם פּריז אין מרכּז־עינב, תּל־אָבֿיבֿ, דעצעמבער 29, 2015 פֿון רעכטס: יהודית סולל (סאָלעל) מנכ”לית אינסטאַנץ, רבֿקה באַסמאַן בן־חיים. פֿון לינקס: ד”ר שׂרה זיו, יושבת ראש האינסטאַנץ

פֿון רבֿקה באַסמאַן בן־חיים

Published January 10, 2016.

(די 2 טע זײַט פֿון 3)


מולה, מיט דײַנע בילדער

כ’האָב באַקומען פֿון דיר אַ גרוס אַ קאָליריקן
פֿאַרהיט אין דײַן בילד, אַ באַריר,
טאָ װי זאָל מײַן ענטפֿער װערן אַ טרעריקער
די רגע זאָל בלײַבן מיט דיר.

מיט דיר אין אַ פֿאַרביקן גרוס אויף די װענט
װען פֿרילינג האָט לאַנג שוין געװאַרט,
בין איך אין דײַנע קאָליריקע הענט
אַ פֿויגל, װאָס זינגט נאָך צום האַרבסט.

פֿאַר צבֿי אײַזנמאַן

אין אַ שמועס מיט צבֿי אײַזנמאַן נאָך דעם װי זײַן בוך איז דערשינען אין רוסישער איבערזעצונג, האָב איך אים דערצײלט, אַז הדס פֿון „בית־לײװיק‟ האָט אַרײַנגעגעבן אין אַ זײַט פֿון „פֿײסבוק‟ פֿראַגמענטן פֿון דער סאַלוט־פֿײַערונג לכּבֿוד אים. צבֿי האָט זיך צוגעהערט און געפֿרעגט: װאָס איז „פֿײסזבוק‟? האָב איך אים געענטפֿערט: דאָס איז די דיגיטאַלישע װעלט און מיר געהערן שוין נישט צו איר. אין ליכט פֿון אָט דעם שמועס האָב איך אָנגעשריבן אַ ליד:

דו פֿרעגסט בײַ מיר
װאָס פֿײסבוק מײנט,
איך ענטפֿער דיר:
פֿײסבוק איז די װעלט
פֿון דיגיטאַל,
װאָס מיר געהערן ניט צו איר.
צו װעלכער װעלט געהערן מיר?

ענטפֿער איך
װעלטן אָן אַ שיעור
האָבן מיר פֿאַרלאָרן
מיר געהערן צום זכּרון,
און מיר געהערן אויך
צו אַלץ װאָס לעבט און בליט;
מיר בײדע, דו און איך
געהערן צו אַ ליד.

25.9.2014


און פֿיר חדשים שפּעטער, נאָך אײַזנמאַנס פּטירה האָב איך געשריבן:

צבֿי,
ביסט אין שטורעם אַוועק.
פֿלעגסט תּמיד מיר זאָגן:
דו װאַרטסט אויפֿן טויט.
איך װײס װי דו האָסט געליטן
די שטורעמס אין לעבן
אין דײַנעם,
איצטער, אויף אייביקער רו פֿאַרביטן.

אין דער אייביקער רו
װוּ דו ביסט פֿאַרבליבן
װעלן געדענקען דיך
די ייִדישע װערטער
װאָס דו האָסט פֿאַרשריבן.

25.9.2014